UK Student Life homepage
Study, work or travel in the UK. British culture and life.
Homepage
Search
A-Z index
Message Board
Contact us
Britain
Course
Life
Work
Links
English
Prepare
Personal
Travel
Ideas
< Up
Introduction / Czech
A brief description of this website, in English and Czech
     
Sections:
Contents : Obsah
  Instructions : Návod
  Contact us : Kontakt
  Links : Odkazy
   
Related pages:
About (background information about this website)

Buy products connected with the Czech Republic and the UK:
Electronic dictionary / translator (Czech/English) ; Telephone call (UK to Czech Republic)CONTENTS : OBSAH

UK Student Life: http://www.ukstudentlife.com

This website has been written for people from other countries who go to the UK to study, to work or on holiday. It is also for people anywhere in the world who want to learn British English or who want to know about British culture. It is a practical guide, containing hundreds of useful links and photos.
Tato webová stránka byla vytvořena pro zájemce z různých zemí, kteří pojedou do Spojeného království  studovat, pracovat nebo na prázdniny. Je určena rovněž lidem kdekoliv na světě, kteří mají zájem o výuku britské angličtiny nebo chtějí poznat britskou kulturu. Je to velmi praktický rádce se stovkami užitečných odkazů a fotografií.

There are sections on the following subjects:

Back to top : ZpětINSTRUCTIONS : NÁVOD

Moving around the web-site : Pohyb po webových stránkách

- To start looking at the website, click on one of the sections at the top (for example: Personal).
Začněte kliknutím na některý z odkazů v záhlaví (například: Personal)
- Select the page you want to see (for example: Health).
Objeví se seznam stránek v příslušné sekci. Zvolte si tu svou (například Health)
- You can use the Search tool to search for the correct page.
K vyhledání odpovídající stránky můžete použít nápovědu Search
- At the bottom of each page are links to other related pages of this website (for example: Personal/Health).
Na spodním okraji každé stránky naleznete odkazy na související stránky  (například Personal/Health)
- When you click on a link to a different website (for example: http://www.britishcouncil.org), it is always opened in a new window. If you close this new window, you will return to this website.
Pokud kliknete na některý z odkazů na jiné webové stránky (například: http://www.britishcouncil.org)  otevře se vždy další okno – po jeho uzavření se vrátíte zpět do tohoto webu.

Understanding the English : Srozumitelná angličtina

Pages are written using simple English. If you do not understand something, try one of these tools:
Stránky jsou napsány jednoduchou angličtinou. Pokud přesto něčemu nebudete rozumět, vyzkoušejte některou z pomůcek:
(1) Dictionary: to see a definition of an English word : nabídne definici anglického slovíčka v jednoduché angličtině
(2) Translate: to translate it into your own language : přeloží slovíčko, odstavec nebo stránku do zvoleného jazyka

Back to top : ZpětCONTACT US : KONTAKT

This web-site was created by Mark Chandler. If you have any comments or ideas, write to Mark using the tool: Email.
Tyto webové stránky vytvořil Mark Chandler. Máte-li jakékoliv připomínky nebo náměty, napište je Markovi  jednoduše tak, že kliknete na odkaz: Email
If you want to share your comment or question with other people, please use this website's forum (BBS): Board.
Chcete-li se podělit o Váš komentář či dotaz s ostatními, zašlete, prosím zprávu na UK Student Life’s Board

Back to top : ZpětLINKS
: ODKAZY

Useful links for people from the Czech Republic: Links/CzechRepublic
Useful UK links: Links/UK
Search for the page you need: Search
Prepare to come to the UK: Prepare

Home page: Home

Back to top : Zpět

© UK Student Life 2002-2009* Search this website (www.ukstudentlife.com) or the web:
Google
 
Web www.ukstudentlife.com